Martins mat, catering och charkuteri.

Ekeby 84

74792 Alunda

Martin Herdin  

Orgnr: 198005027514

Enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 dec 2013.

EU-stödet är beviljat och godkänt genom Länsstyrelsen Uppsala län och Landsbygdsprogrammet 2014-2020 med journalnummer 2016-5518.

Stödet finansieras delvis av pengar från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.